FANDOM


Races

Warcraft universumet bebos av många raser av mänskliga till konstiga varelser. Dessa raser talar många olika språk, har olika hemland och ras drag, och kan bedriva olika klasser.

Även om de flesta raser är infödda till världen Azeroth, så har en del raser kommit från andra världar, såsom Draenor. Arméerna av Burning Legion valdes ut från många världar i Twisting Nether.

För närvarande finns det två spelbara fraktioner in World of Warcraft. Det finns Alliance och Horde, och var och en består av fem mycket olika raser som kan spela en mängd olika klasser.

I Warcraft lore, har en ras ofta samma definition som arter.[1] Ibland har en ras/art såkallade underarter[2][3][4] Observera att användningen av en ras kanske inte anger separata arter (och kan hänvisa till etniska/underraser/underarter inom arter)[citation behövs].

Spelbara raserRedigera

WoW Icon 16x16 Detta avsnitt handlar om innehåll exklusivt till World of Warcraft.
Basstatistik
Faktion Ras Priest Rogue Warrior Mage Druid Hunter Warlock Shaman Paladin Death Knight Str Agi Sta Int Spi
 Alliance 

Alliance 32

IconSmall Priest IconSmall Rogue IconSmall Warrior IconSmall Mage 18px-Cataclysm-Icon IconSmall Warlock IconSmall Paladin IconSmall Deathknight 20 20 20 20 20
IconSmall Priest IconSmall Rogue IconSmall Warrior 18px-Cataclysm-Icon IconSmall Hunter 18px-Cataclysm-Icon IconSmall Paladin IconSmall Deathknight 25 16 21 19 19
IconSmall Priest IconSmall Rogue IconSmall Warrior 18px-Cataclysm-Icon IconSmall Druid IconSmall Hunter IconSmall Deathknight 16 24 20 20 20
IconSmall Gnome MaleIconSmall Gnome Female Gnome 18px-Cataclysm-Icon IconSmall Rogue IconSmall Warrior IconSmall Mage IconSmall Warlock IconSmall Deathknight 15 22 20 23 20
IconSmall Draenei MaleIconSmall Draenei Female Draenei IconSmall Priest IconSmall Warrior IconSmall Mage IconSmall Hunter IconSmall Shaman IconSmall Paladin IconSmall Deathknight 21 17 20 20 22
IconSmall Worgen MaleIconSmall Worgen Female Worgen 18px-Cataclysm-Icon 18px-Cataclysm-Icon 18px-Cataclysm-Icon 18px-Cataclysm-Icon 18px-Cataclysm-Icon 18px-Cataclysm-Icon 18px-Cataclysm-Icon 18px-Cataclysm-Icon 23 22 20 16 19
Horde

Horde 32

IconSmall Orc MaleIconSmall Orc Female Orc IconSmall Rogue IconSmall Warrior 18px-Cataclysm-Icon IconSmall Hunter IconSmall Warlock IconSmall Shaman IconSmall Deathknight 23 17 21 17 22
IconSmall Undead MaleIconSmall Undead Female Undead IconSmall Priest IconSmall Rogue IconSmall Warrior IconSmall Mage 18px-Cataclysm-Icon IconSmall Warlock IconSmall Deathknight 19 18 20 18 25
IconSmall Tauren MaleIconSmall Tauren Female Tauren 18px-Cataclysm-Icon IconSmall Warrior IconSmall Druid IconSmall Hunter IconSmall Shaman 18px-Cataclysm-Icon IconSmall Deathknight 25 16 21 16 22
IconSmall Troll MaleIconSmall Troll Female Troll IconSmall Priest IconSmall Rogue IconSmall Warrior IconSmall Mage 18px-Cataclysm-Icon IconSmall Hunter IconSmall Shaman IconSmall Deathknight 21 22 20 16 21
IconSmall Priest IconSmall Rogue 18px-Cataclysm-Icon IconSmall Mage IconSmall Hunter IconSmall Warlock IconSmall Paladin IconSmall Deathknight 17 22 20 23 18
IconSmall Goblin MaleIconSmall Goblin Female Goblin 18px-Cataclysm-Icon 18px-Cataclysm-Icon 18px-Cataclysm-Icon 18px-Cataclysm-Icon 18px-Cataclysm-Icon 18px-Cataclysm-Icon 18px-Cataclysm-Icon 18px-Cataclysm-Icon ?? ?? ?? ?? ??

Raser/klasser som är märkta med 18px-Cataclysm-Icon är för att visa att dom kommer i expansionen World of Warcraft: Cataclysm.

Basstatistiken ingår inte i bonuspoängerna från klasserna. Klassbonusarna är:

Attribute Priest Rogue Warrior Mage Druid Hunter Warlock Shaman Paladin Death Knight*
Styrka/Strenght +1 +3 +1 +1 +2 +88
Rörlighet/Agility +3 +3 +53
Uthållighet/Stamina +1 +2 +1 +1 +1 +2 +79
Intelligens/Intelligence +2 +3 +2 +2 +1 +9
Anda/Spirit +3 +2 +2 +1 +2 +2 +1 +22

*Death Knightens bonusstatistik utgör en nivå på 55.


Cataclysm raserRedigera

World of Warcrafts nästa expansion, Cataclysm, kommer att införa Worgen för Alliance och Goblins för Horde. Den kommer också att lägga till ett antal nya ras/klass kombinationer.

"Underraser"Redigera

Underraser (också kallad underarter)[3] anses i allmänhet vara mindre grupper inom en större ras/art. Dessa undergrupper betraktas som separata raser och arter i sig i vissa källor.

  • Dvärg underraser kan inkludera Wildhammer, Ironforge eller Dark Iron dvärgarna[5]
  • De olika typer av troll ses i regel som separata underraser, men ibland som separata raser.[6][7][8][5] Villkoren verkar vara utbytbara enligt Blizzard.
  • Asarna och vanernas anses vara två olika titan underraser.[9]

Se ocksåRedigera

ReferenserRedigera


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.