FANDOM


Denna mall är en enkel genväg för att visa alla raser, deras ikoner och du kan även använda en länk, men detta är valfritt. Du kan även använda länken till rasens artikel, organisation eller någon annan text gällande rasen.

Användning
{{Race|<Ras>|<Formaterad text eller ingen text>}}

Rasens parametern godtar många alternativ utanför vad de tolv raserna kallas i spelet.

Den andra parametern kan vara antingen en text (försök att inkludera en länk), en sträng till en text eller något annat.

Raser

Cenarian
Draenei
 • {{Race|<Broken>}} IconSmall Broken Male Broken
 • {{Race|<Draenei>}} IconSmall Draenei MaleIconSmall Draenei Female Draenei
 • {{Race|<Draenei (playable)>}}
 • {{Race|<Eredar>}} IconSmall Draenei MaleIconSmall Draenei Female Eredar
 • {{Race|<Half-draenei>}}
 • {{Race|<Lost one>}} IconSmall LostOne Lost one
 • {{Race|<Man'ari>}} IconSmall Man&#039;ari MaleIconSmall Man&#039;ari Female Man'ari
Dragon
Dwarf
 • {{Race|<Dwarf>}}
 • {{Race|<Dwarf (playable)>}}
 • {{Race|<Ironforge dwarf>}}
 • {{Race|<Dark Iron dwarf>}}
 • {{Race|<Earthen>}} IconSmall EarthenSouthIconSmall EarthenNorth Earthen
 • {{Race|<Frost dwarf>}}
 • {{Race|<Iron dwarf>}}
 • {{Race|<Wildhammer dwarf>}}
Elemental
Elf
 • {{Race|<Blood elf>}}
 • {{Race|<Blood elf (playable)>}}
 • {{Race|<Felblood elf>}}
 • {{Race|<Half-elf>}}
 • {{Race|<High elf>}}
 • {{Race|<Highborne>}} IconSmall Highborne MaleIconSmall Highborne Female Highborne
 • {{Race|<Night elf>}}
 • {{Race|<Night elf (playable)>}}
 • {{Race|<Undead elf>}}
 • {{Race|<Wretched>}} IconSmall Wretched Wretched
Furbolg
Giant
Gnome
Goblin
 • {{Race|<Goblin>}} IconSmall Goblin MaleIconSmall Goblin Female Goblin
 • {{Race|<Goblin (playable)>}}
Kobold
Ogre
 • {{Race|<Gronn>}} IconSmall Gronn Gronn
 • {{Race|<Half-ogre>}}
 • {{Race|<Ogre>}} IconSmall Ogre MaleIconSmall Ogre Male2IconSmall Ogre Female Ogre
 • {{Race|<Ogre lord>}} IconSmall OgreLord Ogre lord
 • {{Race|<Ogre mage>}} IconSmall Ogre MageIconSmall Ogre Mage2 Ogre mage
Orc
 • {{Race|<Fel orc>}} IconSmall FelOrc MaleIconSmall FelOrc Female Fel orc
 • {{Race|<Half-orc>}}
 • {{Race|<Orc>}} IconSmall Orc MaleIconSmall Orc Female Orc
 • {{Race|<Orc (playable)>}}  Orc
 • {{Race|<Mag'har>}} IconSmall Mag&#039;har MaleIconSmall Mag&#039;har Female Mag'har
Quilboar
Troll
Voidwalker
Vrykul
Other races
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.